Kiyoko Sakai

Metallic Series

Reverie in White acrylic/canvas 24" x 32"

h o m e